Vil Vekst Logo

Veiledning & rådgivning

Vi har stor glede av å se mennesker utvikle seg og nå sine mål. Som samtalepartnere er vi tilstedeværende og ærlige og vi har mangeårig kompetanse som rådgivere.

Dag William er utdannet innenfor ledelse og organisasjonspsykologi. Hans lange erfaring som selger og salgscoach gir han verdifull innsikt i beslutningsprosesser og forhandlinger. Han har mange år som leder bak seg i ulike virksomheter i ideelle organisasjoner og næringslivet. Han har i tillegg en utdannelse innen IMAGO-parterapi og veileder jevnlig par i ulike dialogverktøy.

Tonje kombinerer for tiden frilansvirksomhet med forfatterskap. Hun er utdannet pedagog med tilleggsutdanning i kristendom, engelsk og organisasjon og ledelse, og hun er godkjent coach. Hun kommer fra stillingen som sosialpedagogisk rådgiver i videregående skole gjennom 12 år (fram til 2020). Det har gitt henne omfattende erfaring i å møte tenåringers – og deres foreldres – utfordringer i skolehverdagen, familiesituasjon og i livet som helhet. Hun har i en årrekke vært og er mentor for yngre ledere – og ønsker spesielt å støtte de som arbeider eller ønsker å arbeide i kristne menigheter og organisasjoner.

Vi bruker ulike metoder avhengig av hva du/dere måtte trenge: Er behovet en coach som hjelper deg/dere å finne egne veier for utvikling i livet eller i jobb? Trenger du en mentor/rådgiver som også deler av egen erfaring for at du skal kunne utvikle deg videre?

Vi tilbyr også veiledning av par og enkeltpersoner knyttet til utfordringer i samlivet. Avhengig av ønsker og situasjon tilbyr vi parsamtaler hver for oss eller sammen. Vår anbefaling er en innledende kartleggingssamtale (med en av oss) som eventuelt følges opp med et samtaleløp vi blir enige om. Vanligvis 5-6 samtaler eller mer.

Vi anbefaler alle par som planlegger å starte et samliv ved å etablere felles hjem, å investere i forholdet ved å delta på et forberedende samlivskurs. Denne typen kurs er ikke alltid tilgjengelig, men et samtaleløp på 3-5 samtaler kan være en minst like god løsning. Et slikt løp vil øke deres kjennskap til hverandre og hjelpe dere til god og sunn forventingsavklaring, samt gi nyttige verktøy dere kan ta med dere inn i samlivet.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva som vil være best for din situasjon.